Õpilase tugimeetmed

SOTSIAALPEDAGOOG

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega.

Loe lähemalt: Sotsiaalpedagoog

ERIPEDAGOOG-LOGOPEED

Eripedagoog-logopeedi töö eesmärgiks on lugemis- ja kirjutamisraskuste ületamine, kõne arendamine ning vajadusel sobivate õppemeetodite ja -vahendite valimine.

Loe lähemalt: Eripedagoog-logopeed

KOOLIPSÜHHOLOOG

Koolipsühholoog tegeleb õpilaste koolis edasijõudmise toetamisega, lastevanemate nõustamisega ning õpetajate abistamisega laste koolis edasijõudmiseks.

Loe lähemalt: Koolipsühholoog

KOOLIÕDE

Kooliõe peamisteks ülesanneteks on õpilaste tervise edendus ja haiguste ennetus, osalemine õpilase arengut soodustava keskkonna loomises.

Loe lähemalt: Koolõde

PIKAPÄEVARÜHM

Pikapäevarühm võimaldab tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel bussiga sõitvatele õpilastele ning pakub pedagoogilist juhendamist õpiülesannete täitmisel.

Loe lähemalt: Pikapäevarühm

ÕPI- JA KEELEABI

Õpi- ja keeleabi tundide eesmärk on toetada põhikooli 1.-9. klassi õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest.

Loe lähemalt: Õpi- ja keeleabi

ÕPILASKODU

Kadrina Keskkooli õpilastel on võimalus elada õpilaskodus, mis asub koolimajast 300 m kaugusel.

Loe lähemalt: Õpilaskodu

 

Sa oled siin: Avaleht Tugimeetmed