Raamatukogu

Lahtiolekuajad

Esmaspäevast reedeni kell 08:00-16:30.

 

Kontakt

Raamatukogujuhataja: Aino Põldaas ainokadrina.edu.ee
Raamatukoguhoidja: Anneli Sild laadoga1hot.ee

Telefon: 322 5648

 

Raamatukogutarkvara

Raamatukogus on kasutusel Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem (RIKS) ning elektonkataloog (RIKSWEB).

 

Kadrina Keskkooli raamatukogu kasutamise eeskiri

  1. Kooliraamatukogu lugejaiks võivad olla kõik Kadrina Keskkooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal ning lapsevanemad.
  2. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või klassinimekirja alusel. Iga õppeaasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine.
  3. Kooliraamatukogu laenutab lugejaile raamatuid ja muid teavikuid nii raamatukogus kasutamiseks kui ka koju.
  4. Koju ei laenutata väärtuslikke ainueksemplare (mõeldud kasutamiseks ainult kohapeal) ning uusimaid ajalehti ja ajakirju.
  5. Kooliraamatukogu teenused- kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, interneti kasutamine on tasuta.
  6. Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on kaks nädalat, v.a osa õppekirjandusest, mida võib laenutada terveks õppeaastaks.
  7. Lugeja võib tagastamistähtaega pikendada kui teavikut ei ole soovinud teised lugejad.
  8. Lugeja peab raamatuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma; nende saamisel kontrollima nende korrasolekut ja rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale.
  9. Tagastamata või rikutud raamatud ja muud infokandjad on lugeja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseteks tunnistatud teavikutega või tasuma nende turuväärtuse. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
  10. Käesoleva eeskirja mittetäitjatelt võib raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta. Küsimuse otsustab õppenõukogu.

 

Kasulikke viiteid

 

Sa oled siin: Avaleht Raamatukogu