Uurimistöö, praktiline töö

Kadrina Keskkoolis valib 11. klassi õpilane septembrikuu lõpuks juhendaja, retsensendi ja teemavaldkonna, milles sooritab uurimis- või praktilise töö. Õpilane sooritab uurimis- või praktilise töö 11. klassi jooksul. Mõjuvatel põhjustel võib õpilane teha oma töö mitme aasta jooksul.

Tutvu praktilise ja uurimistöö korraldusega: Praktilise ja uurimistöö korraldusjuhend (PDF).

Kadrina Keskkoolis kaitstud praktilised ja uurimistööd.

 

Loovtöö

7. klassis tutvustavad klassijuhataja ja aineõpetajad loovtöö põhimõtteid ja julgustavad õpilasi teemade valikul. Töö viiakse üldjuhul läbi 8. klassi jooksul ning see lõpeb töö esitlemisega III trimestril.

Tutvu loovtöö korraldusega: Loovtööde korralduse ja koostamise juhend (PDF).

Kadrina Keskkoolis esitletud loovtööd.

 

Õppematerjal

Uurimistööde vormistamine Kadrina Keskkoolis arvutil (PDF)