Õpi- ja keeleabi tunnid on 1.-9. klassides õpiraskustega õpilaste klassidele vastavalt tunniplaanile.

Õpi- ja keeleabi tundide eesmärk on toetada põhikooli 1.-9. klassi õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid tulemusi.