Kadrina Keskkooli eripedagoog-logopeedi ametikoht on hetkel täitmata.

Koolis on eripedagoog-logopeedi töö eesmärgiks lugemis- ja kirjutamisraskuste ületamine, kõne arendamine ning vajadusel lapse erivajadusest lähtuvalt sobivate õppemeetodite ja -vahendite valimine, soovitamine.

Eripedagoog-logopeed töötab valdavalt keeleabi grupitundides, aga vajadusel ka individuaaltundides. Lisaks nõustab õpetajaid sobivate töövõtete ja õppemeetodite valiku osas ning lapsevanemaid lapse arengu ja arendamisvõimaluste osas.