Õppenõukogud 2021/2022. õppeaastal

07.12.2021 15.30 I trimestri töötulemustest põhikooliastmes
04.02.2022 15.30 Gümnaasiumiastme I poolaasta kokkuvõte
09.03.2022 15.30 II trimestri töötulemustest põhikooliastmes
09.06.2022 15.30 Õppeaasta kokkuvõte põhikooli- ja gümnaasiumiastmes
16.06.2022 14.00 9. klasside ja 12. klassi lõpetamine
30.08.2022 10.00 Õppeaasta lõpetamine

Õppenõukogu koosolek toimub üldjuhul metoodikakabinetis.