Õppe- ja ainekavad

põhikool | gümnaasium | autokool

PÕHIKOOL
Kadrina Keskkooli põhikooli õppekava (üldosa) PDF  
Keele ja kirjanduse ainevaldkond põhikooliosas PDF  
Võõrkeelte ainevaldkond põhikooliosas PDF  
Matemaatika ainevaldkond põhikooliosas PDF  
Loodusainete ainevaldkond põhikooliosas PDF  
· Loodusõpetuse ainekava PDF  
· Bioloogia ainekava PDF  
· Geograafia ainekava PDF  
· Füüsika ainekava PDF  
· Keemia ainekava PDF  
Sotsiaalainete ainevaldkond põhikooliosas PDF  
· Inimeseõpetuse ainekava PDF  
· Ajaloo ainekava PDF  
· Ühiskonnaõpetuse ainekava PDF  
· Valikaine: Usundiõpetus PDF  
· Valikaine: Karjääriõpetus PDF  
Kunstiainete ainevaldkond põhikooliosas PDF  
· Kunsti ainekava PDF  
· Muusika ainekava PDF  
Tehnoloogia ainevaldkond põhikooliosas PDF  
Kehalise kasvatuse ainevaldkond põhikooliosas PDF  
Valikaine: Arvutiõpetus PDF  
Valikaine: Uurimis- ja loovtöö koostamise ja vormistamise alused PDF  
Valikaine: Rakenduste loomise ja programmeerimise alused 2 PDF  
Valikaine: Rakenduste loomise ja programmeerimise alused 3 PDF  
Valikaine: Rütmiline liikumine PDF  
Õpiabi ainekava PDF  
Eelkooli ainekava PDF  
    HTML

ÜLES

GÜMNAASIUM
Kadrina Keskkooli õppekava (üldosa) PDF  
Kadrina Keskkooli õppekava (üldosa) - projekt PDF  
Keele ja kirjanduse ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF  
· Eesti keele ainekava PDF  
· Kirjanduse ainekava PDF  
· Valikkursus: Kirjandus (HUSO) PDF  
· Valikkursus: Teksti- ja lugemisõpetus PDF  
Võõrkeelte ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF  
· Valikkursus: Inglise keel (HUSO) PDF  
· Valikkursus: Inglise keel (LOTE, RETE) PDF  
· Valikkursus: Ettevalmistus inglise keele riigieksamiks PDF  
· Valikkursus: Ladina keel (HUSO) PDF  
· Valikkursus: Prantsuse keel (HUSO) PDF  
· Valikkursus: Saksa keel (HUSO) PDF  
· Valikkursus: Soome keel (HUSO) PDF  
Matemaatika ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF  
· Valikkursus: Majandusmatemaatika elemendid PDF  
· Valikkursus: Planimeetria I PDF  
· Valikkursus: Planimeetria II PDF  
Loodusainete ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF  
· Bioloogia ainekava PDF  
· Valikkursus: Keskkonnaprojektid (LOTE) PDF  
· Valikkursus: Rakendusbioloogia (LOTE, RETE) PDF  
· Geograafia ainekava PDF  
· Valikkursus: Andmeanalüüs geoteadustes (LOTE) PDF  
· Füüsika ainekava PDF  
· Valikkursus: Füüsika ja tehnika (LOTE, RETE) PDF  
· Valikkursus: Teistsugune füüsika (LOTE) PDF  
· Keemia ainekava PDF  
· Valikkursus: Elementide keemia (LOTE) PDF  
· Valikkursus: Keemiliste protsesside seaduspärasused (LOTE, RETE) PDF  
· Valikkursus: Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond (LOTE) PDF  
Sotsiaalainete ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF  
· Ajaloo ainekava PDF  
· Valikkursus: Euroopa riikide ja USA ajalugu (HUSO) PDF  
· Valikkursus: Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat (HUSO) PDF  
· Ühiskonnaõpetuse ainekava PDF  
· Inimeseõpetuse ainekava PDF  
· Valikkursus: Filosoofia PDF  
· Valikkursus: Globaliseeruv maailm (HUSO) PDF  
· Valikkursus: Usundiõpetus PDF  
· Valikkursus: Karjääriõpetus PDF  
· Valikkursus: Kadrina valla kultuurilugu (HUSO) PDF  
· Valikkursus: Meediaõpetus PDF  
· Valikkursus: Suhtlemispsühholoogia PDF  
Kunstiainete ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF  
· Kunsti ainekava PDF  
· Valikkursus: Nüüdiskunst ja selle arengusuunad (HUSO) PDF  
· Muusika ainekava PDF  
Kehalise kasvatuse ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF  
· Valikkursus: Kehalised võimed ja liikumisoskused PDF  
· Valikkursus: Liikumine välistingimustes PDF  
· Valikkursus: Aeroobika PDF  
· Valikkursus: Kehatüüp, toitumine ja sellest lähtuv treening PDF  
· Valikkursus: Lihastreening / jõusaali treening neidudele PDF  
· Valikkursus: Jõusaali treening noormeestele PDF  
Tehnoloogia ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF  
· Valikkursus: CAD-joonestamine (RETE) PDF  
· Valikkursus: Joonestamine (LOTE, RETE) PDF  
· Valikkursus: Rakenduste loomise ja programmeerimise alused PDF  
Valikkursus: Lingvistika PDF  
Valikkursus: Praktilise ja uurimistöö alused PDF  
Valikkursus: Rahvusvaheline projektitöö PDF  
Valikkursus: Riigikaitse PDF  
Valikkursus: Politseiõpe PDF  
Valikkursus: Õppima õppimine PDF  
    HTML

ÜLES

AUTOKOOL
Autokooli õppekava (B-kategooria mootorsõiduki juht) PDF  
Autokooli õppekava (AM-kategooria mootorsõiduki juht) PDF  
    HTML

ÜLES

 

Sa oled siin: Avaleht Õppetöö Õppekava Õppe- ja ainekavad