Riigieksamid

Riigieksamite sooritamine ei ole 2020. aasta kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Loe täpsemalt SA Innove koduleheküljelt.

Riigieksamite toimumise ajad:

  • Eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020
  • Matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020

Inglise keele riigieksamit 2020. aasta kevadel ei toimu.

2019/2020. õppeaasta riigieksamite (ja riigieksamite lisaeksamite) õppeained, vormid ja ajad leiad SA Innove koduleheküljelt või Riigi Teatajast.

eesti keel (kirjalik) 29. mai 2020
inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik) 2020. a kevadel ei toimu
inglise keel B1/B2-tasemel (suuline) 2020. a kevadel ei toimu
matemaatika (kirjalik) 5. juuni 2020
koolieksam 11. juuni 2020

 

Põhikooli lõpueksamid

Riiklikke põhikooli lõpueksameid 2019/2020. õppeaastal ei toimu. Loe lisaks SA Innove koduleheküljelt.

2019/2020. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad leiad SA Innove koduleheküljelt või Riigi Teatajast.

eesti keel (kirjalik) 1. juuni 2020 (ei toimu)
matemaatika (kirjalik) 4. juuni 2020 (ei toimu)
valikeksam (kirjalik) 1 10. juuni 2020 (ei toimu)
valikeksam (suuline) 2 10.–11. juuni 2020 (ei toimu)

1 bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena

2 inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena

 

Tasemetööd

2020. aasta kevadel tasemetöid ei toimu. Loe lisaks SA Innove koduleheküljelt.

2019/2020. õppeaasta tasemetööde õppeained, vormid ja ajad leiad SA Innove koduleheküljelt või Riigi Teatajast

3. klass eesti keel (paberil) 12. mai 2020 (jääb ära)
4. klass loodusõpetus (elektrooniliselt) 1.–2. oktoober 2019
6. klass eesti keel (elektrooniliselt) 13. mai 2020 (jääb ära)
7. klass loodusõpetus (elektrooniliselt) 24.–25. september 2019
8. klass digipädevus (elektrooniliselt) (jääb ära)
11. klass digipädevus (elektrooniliselt) (jääb ära)