(1) Põhikooli astmetesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool.

(2) Vabade õppekohtade olemasolul võetakse vastu soovijaid ka väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda.

(3) Õpilase nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.

Kadrina Keskkooli (v.a 1. ja 10. klassi) astumiseks tuleb esitada:

  • taotlus (täidetakse kantseleis)
  • ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • klassitunnistus või hinneteleht
  • väljavõte õpilasraamatust
  • tervisekaart
  • dokumendifoto (3x4cm)

Info tel 322 5640 (kantselei).

Vaata ka: 1. klassi vastuvõtmine, 10. klassi vastuvõtmine

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+

Partnerid

Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik
VEPA Käitumisoskuste Mäng