(1) Põhikooli astmetesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool.

(2) Vabade õppekohtade olemasolul võetakse vastu soovijaid ka väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda.

(3) Õpilase nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.

Õpilase ületulekul teisest koolist Kadrina Keskkooli palume esitada:

  • taotlus (täidetakse kantseleis*)
  • õpilase sünnitunnistuse koopia
  • õpilase tervisekaart
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
  • eelmise kooli poolt ametlikult kinnitatud klassitunnistus või väljavõte õpinguraamatust jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvtakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu
  • eelmise kooli poolt ametlikult kinnitatud klassitunnistus ja hinneteleht jooksva õppeveerandi/trimestri hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel
  • dokumendifoto (3x4cm)

* Taotlust saab ka eeltäita, kas käsitsi või arvutil. Laadi alla: PDF, DOCX.

Info tel 322 5640 (kantselei).

Vaata ka: 1. klassi vastuvõtmine, 10. klassi vastuvõtmine

Vaata ka: Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Kadrina Keskkoolis (PDF)

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo