1. klassi astumiseks tuleb esitada:

  • taotlus (täidetakse kantseleis*)
  • lapse sünnitunnistus
  • lapsevanema isikut tõendav dokument
  • lapse tervisekaart
  • koolivalmiduskaart (lasteaiast)
  • dokumendifoto (3x4cm) õpilaspileti jaoks

* Taotlust saab ka eeltäita, kas käsitsi või arvutil. Laadi alla: PDF, RTF, DOCX.

Info tel 322 5640 (kantselei), 322 5643 (õppealajuhataja).

Vaata ka: Eelkool

Vaata ka: Õpilaste vastuvõtt Kadrina Keskkooli 1. klassi (PDF)

Vaata ka: Uudised › Vastuvõtt