ADMINISTREERIMINE
Hannely Piiskoppel kantseleijuhataja 322 5640
Hilja Sikk õppesekretär 322 5643
TUGIMEETMED
Kai Tamm sotsiaalpedagoog 322 5652
Marie Petrovits 1 eripedagoog-logopeed 322 5673
Reesi Sirvi eripedagoog-nõustaja, HEV koordinaator 322 5668
Tiiu Kerm koolipsühholoog 322 5655
Laina Kuuskla 2 kooliõde 322 5647
Merle Kärdla õpilaskodu juhataja 325 0116
Helle-Marle Piiskoppel õpilaskodu kasvataja 325 0116
Jana Bergström õpilaskodu kasvataja 325 0116
Sirje Leinsalu õpilaskodu kasvataja 325 0116
Signe-Ly Leiaru õpilaskodu kasvataja 325 0116
RAAMATUKOGU
Aino Põldaas raamatukogujuhataja 322 5648
Anneli Sild raamatukoguhoidja 322 5648
DIGIVALDKOND
Andres Heinlo IT juht 322 5650
- haridustehnoloog 322 5644
Kaidi Nukk IT laborant 322 5660
AUTOKOOL
Vahur Kalind mootorsõidukijuhi õpetaja 555 26627
HALDUS
Ivo Särg direktori asetäitja majandusalal 322 5646
Jüri Sikkut õppebaasi komandant -
Rein Kriks majahoidja-remondimees -
Reio Opromei raadiotehnik -
- spordibaasi meister -
GARDEROOB
Melaine Liiv riidehoidja -
Laine Treiman riidehoidja -
VALVE
Tatjana Pusman valvur 322 5656
Natalja Schmidt valvur 322 5656
- turvaülem -

1 töösuhe peatatud
2 teenust osutab Rakvere Haigla

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+

Partnerid

Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik
VEPA Käitumisoskuste Mäng