ADMINISTREERIMINE
Hannely Piiskoppel kantseleijuhataja 322 5640
Hilja Sikk õppesekretär 322 5643
TUGIMEETMED
Kai Tamm sotsiaalpedagoog 322 5652
Reesi Sirvi eripedagoog-nõustaja, HEV koordinaator 322 5668
Liine Toming koolipsühholoog 322 5655
Merle Kärdla õpilaskodu juhataja 325 0116
Helle-Marle Piiskoppel õpilaskodu kasvataja 325 0116
Sirje Leinsalu õpilaskodu kasvataja 325 0116
Signe-Ly Leiaru õpilaskodu kasvataja 325 0116
Maarika Greek õpilaskodu kasvataja 325 0116
RAAMATUKOGU
Aino Põldaas raamatukogujuhataja 322 5648
Anneli Sild raamatukoguhoidja 322 5648
DIGIVALDKOND
Jürgen Tabo IT juht 322 5673
Andres Heinlo IT administraator 322 5650
Helen Vagen haridustehnoloog 322 5644
TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON
Egert Eenmaa turundus- ja kommunikatsioonijuht 5566 3093
AUTOKOOL
Vahur Kalind mootorsõidukijuhi õpetaja 555 26627
HALDUS
Ivo Särg direktori asetäitja majandusalal 322 5646
Rein Kriks majahoidja-remondimees -
- raadiotehnik -
- spordibaasi meister -
GARDEROOB
Melaine Liiv riidehoidja -
Laine Treiman riidehoidja -
VALVE
- valvur 322 5656
- turvaülem -

1 töösuhe peatatud
2 teenust osutab Rakvere Haigla

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
KiVa programm