NimiStaatusPositsioonKontakt
Margit Murumägi vilistlaste esindaja esimees See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Ain Suurkaev vilistlaste esindaja liige See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Merike Sikk õppenõukogu esindaja liige See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Karl Meos õppenõukogu esindaja liige See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Jaanika Heidmets põhikooliastme vanemate esindaja liige See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Jane Palu gümnaasiumiastme vanemate esindaja liige See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Eiko Onga kooli toetava organisatsiooni esindaja liige See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Madis Viise vallavolikogu esindaja liige See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Laura Anton õpilasesinduse esindaja liige See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Hoolekogu koosoleku protokollid (PDF):

Hoolekogu otsused (PDF):

Väljavõte Kadrina Keskkooli põhimäärusest:

§ 15. Kooli hoolekogu

(1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli õpilaste, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel. Kooli hoolekogu:

  1. teeb ettepanekuid õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomiseks
  2. osaleb kooli arengukava, eelarve ja muude kooli tegevust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel;
  3. kuulab ära vähemalt üks kord aastas kooli direktori aruande õppe ja kasvatuse korralduse kohta koolis;
  4. arutab õpilaste ja vanemate pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusküsimustes,
  5. täidab muid hoolekogule seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid.

(2) Kooli hoolekogu on vähemalt üheksaliikmeline. Kooli hoolekogusse kuulub üks Kadrina vallavolikogu esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, üks õpilaste esindaja, kaks vanemate esindajat (nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad), kaks vilistlaste esindajat, üks kooli toetava organisatsiooni esindaja.

(3) Hoolekogu koosseisu ja selle muudatused kinnitab vallavalitsus. Hoolekogu koosseis kinnitatakse neljaks aastaks. Hoolekogu töökorra koostab hoolekogu ja selle kehtestab vallavalitsus.

(4) Hoolekogu moodustamise algatab vallavalitsus, kes määrab tähtaja esindajate esitamiseks. Määratud tähtajaks esindaja esitamata jätmisel korraldab esindajate nimetamise vallavalitsus.

(5) Hoolekogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli kantakse toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused ning hääletustulemused. Koosoleku protokoll esitatakse kooli kantseleisse hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.

(6) Hoolekogu esitab vallavalitsusele iga aasta 31. augustiks kirjaliku ülevaate möödunud õppeaasta tegevusest.

Loe lisaks: Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo