NimiAmetPositsioon
Krõõt Nõmmela-Mehide direktort juhataja
Hannely Piiskoppel kantseleijuhataja sekretär
Reesi Sirvi õppejuhi kt, HEV koordinaator liige
Kristi Aimla-Maripuu huvijuht liige
Egert Eenmaa korraldusjuht liige
Katrin Kivi arendusjuht liige
Evelin Tiiter ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, HUSO suuna õppejuht liige
Siret Pung bioloogiaõpetaja, LOTE suuna õppejuht liige
Holger Bremen arvutiõpetaja, INTE suuna õppejuht liige
Marge Abner klassiõpetaja (1.–3. klass), algklasside ainesektsiooni juht liige
Evelin Teiva klassiõpetaja (1.–6. klass), Ettevõtliku Kooli projektijuht liige

Väljavõte Kadrina Keskkooli põhimäärusest:

§ 14. Direktori nõukogu

(1) Direktor moodustab direktori nõukogu, mille ülesandeks on kaasa aidata kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemisele.

(2) Direktori nõukogusse kuuluvad õppejuht, korraldusjuht, huvijuht, HEV koordinaator, kantseleijuhataja. Direktor kaasab vajadusel direktori nõukogu töösse teisi kooli töötajaid ja õpilasesinduse nimetatud esindaja.

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool