NimiAmetPositsioon
Arvo Pani direktor juhataja
Hannely Piiskoppel kantseleijuhataja sekretär
Virge Messer õppejuht liige
Hegi Soosaar inglise keele õpetaja, HUSO suuna õppejuht liige
Reesi Sirvi eripedagoog-nõustaja, HEV koordinaator liige
Kristi Aimla-Maripuu huvijuht liige
Egert Eenmaa turundus- ja kommunikatsioonijuht liige
Raimo Maasik info- ja projektijuht, INTE suuna õppejuht liige
Siret Pung bioloogiaõpetaja, LOTE suuna õppejuht liige
Ivo Särg direktori asetäitja majandusalal liige

Väljavõte Kadrina Keskkooli põhimäärusest:

§ 14. Direktori nõukogu

(1) Direktor moodustab direktori nõukogu, mille ülesandeks on kaasa aidata kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemisele.

(2) Direktori nõukogusse kuuluvad õppealajuhataja (õppealajuhatajad), majandusala juhataja, huvijuht, sotsiaalpedagoog, sekretär-juhiabi. Direktor kaasab vajadusel direktori nõukogu töösse teisi kooli töötajaid ja õpilasesinduse nimetatud esindaja.

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm