Kadrina kooli ajalooga seotud kroonika, protokollid, mälestused ...

 

Kadrina algkooli kroonikaraamat

Kadrina Mittetäieliku Keskkooli kroonikaraamat

Laadi alla (PDF, ~90 MB)

 

Kadrina algkooli hoolekogu ja lastevanemate koosolekute protokolliraamat

Laadi alla (PDF, ~120 MB)

 

Kadrina Hariduse Seltsi Kooli nõukogu protokollid

Laadi alla (PDF, ~80 MB)

 

MÄLESTUSTE RAAMAT
KADRINA KOOL 100

© MTÜ Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu

Trükk: Tallinna Raamatutrükikoda OÜ

Trükiarv: 1000 eksemplari

ISBN 9985-78-670-X

Laadi alla (PDF, ~34 MB)