Inimesed

ÕPILASED

2016/2017. õppeaastal alustas Kadrina Keskkoolis tööd 31 klassikomplekti:
põhikooli I kooliastmes - 10, II kooliastmes - 9, III kooliastmes - 9; gümnaasiumis - 3.

Vaata lähemalt: Õpilased

ÕPETAJAD

2016/2017. õppeaastal töötab Kadrina Keskkoolis 54 õpetajat.

Vaata lähemalt: Õpetajad

DIREKTORI NÕUKOGU

Direktor moodustab direktori nõukogu, mille ülesandeks on kaasa aidata kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemisele.

Vaata lähemalt: Direktori nõukogu

HOOLEKOGU

Hoolekogu ülesandeks on kooli õpilaste, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel.

Vaata lähemalt: Hoolekogu

TEENINDAV PERSONAL

Teenindava personali ülesanne on kaasa aidata õpilase arengut toetava õppekeskkonna loomises.

Vaata lähemalt: Teenindav personal

PEDAGOOGID 1902-1970

Kadrina koolis aastatel 1902-1970 töötanud õpetajad, õppejõud, pedagoogid, ...

Vaata lähemalt: Pedagoogid 1902-1970

 

Sa oled siin: Avaleht Inimesed